Impermeably tight

Permanently airtight and watertight – that means sealing. This is a problem especially in cities: the soil loses its natural functions.

It is normal for soil to absorb rain and feed it into the groundwater. From sealed surfaces, it flows into the sewage system, rivers and streams, often resulting in flooding. Evaporation via soil and plants fails to take place and the microclimate deteriorates.
Sealing should therefore only be done if there is a risk to the soil, for example in the case of possible pollutant input. Otherwise, areas should be open or rather unsealed – recently also with the help of asphalt and paving stones that are water-permeable.

Dicht en ondoorlatend

Permanent lucht- en waterdicht – dat betekent afdichting. Dit is vooral in steden een probleem: de bodem verliest zijn natuurlijke functies.

Het is normaal dat de bodem regen absorbeert en in het grondwater brengt. Van afgedichte oppervlakken stroomt het naar het riool, rivieren en beken, vaak met overstromingen tot gevolg. Verdamping via bodem en planten blijft uit en het microklimaat verslechtert.
Afdichting mag daarom alleen plaatsvinden als er een risico voor de bodem bestaat, bijvoorbeeld in geval van mogelijke toevoer van verontreinigende stoffen. Anders moeten gebieden open of liever onbedekt zijn – onlangs ook met behulp van asfalt en straatstenen die waterdoorlatend zijn.