Growth and consumption

More and more people are living in cities and these are growing steadily – often at the expense of fields, meadows and forests. But this cannot continue indefinitely.
Although the daily increase in settlement and transport area in Germany has already fallen sharply in recent decades, it must be reduced even further. The German government aims to reduce land consumption to less than 30 hectares per day by 2030. That is about 40 football fields.
To achieve this, better use must be made of what is already available: by recycling land, using vacant lots, and adding more storeys and more density. At the same time, urban green and open spaces must be preserved and promoted.

Groei en verbruik

Steeds meer mensen wonen in steden en deze groeien gestaag – vaak ten koste van akkers, weilanden en bossen. Maar dit kan niet oneindig doorgaan.
De dagelijkse toename van het woon- en vervoersgebied in Duitsland is de afgelopen decennia al sterk gedaald, maar moet nog verder dalen. De Duitse regering streeft ernaar het landverbruik terug te dringen tot minder dan 30 hectare per dag in 2030. Dat zijn ongeveer 40 voetbalvelden.
Om dit te bereiken moet de bestaande grond beter worden benut: door hergebruik van grond, gebruik van braakliggende terreinen, verhoging van het aantal verdiepingen en verhoging van de dichtheid. Tegelijkertijd moeten stedelijke groene en open ruimten worden behouden en bevorderd.