Megalithic tombs of the Osnabrück region

They are the oldest structures in the region: graves made of
erratic blocks. They were built around the time between 3500
and 3000 BC. Contrary to some legends, they were not
giant „giants“ built them, nor did the devil build them.
built them. Rather, it was our ancestors: Around 100
people were busy with it for about 3.5 months.
Many generations buried their dead there, and they gave them vessels, tools
and they gave them vessels, tools, weapons or even jewellery to
eternity. About 70 such sites are still known in the Osnabrück
Osnabrück, but most of these graves have been destroyed.
destroyed. Their stones were used to build roads, churches
or dykes or were moved during fieldwork.

Megalithische graven bij Osnabrück

Het zijn de oudste structuren in de regio: graven van
grillige blokken. Ze werden gebouwd rond de tijd tussen 3500
en 3000 voor Christus. In tegenstelling tot sommige legendes, waren ze niet
reusachtige „reuzen“ bouwden ze, noch bouwde de duivel ze.
bouwde ze. Het waren eerder onze voorouders: Ongeveer 100
mensen waren er ongeveer 3,5 maand mee bezig.
Vele generaties begroeven er hun doden, en ze gaven hen schepen, gereedschap
en ze gaven hen schepen, gereedschap, wapens of zelfs juwelen om
eeuwigheid. In het Osnabrück zijn nog ongeveer 70 van dergelijke plaatsen bekend.Osnabrück, maar de meeste van deze graven zijn vernietigd.
vernietigd. Hun stenen werden gebruikt om wegen te bouwen, kerken
of dijken of werden verplaatst tijdens het veldwerk.