Megalithic tombs of the Osnabrück region

They are the oldest man-made structures in the region: tombs built out of erratic blocks. These were constructed around the time between 3500 and 3000 BC. Contrary to old legends, they were neither mounted by giants nor by the devil. Rather, it was our ancestors: Approximately a hundred people would have been busy at work for about 3.5 months. Many generations buried their dead at these sites, giving them vessels, tools, weapons or even jewellery for their journey into eternity.

About 70 such sites are still known to exist in the Osnabrück region, but many more of these tombs have already been destroyed. Their rocks were used to build roads, churches or embankments or were displaced by farming.

Megalithische graven bij Osnabrück

Het zijn de oudste bouwwerken in de regio: graven gemaakt van grillige blokken. Ze werden gebouwd tussen 3500 en 3000 voor Christus. In tegenstelling tot sommige legendes zijn ze niet gebouwd door reuzen of door de duivel. Het waren eerder onze voorouders: Ongeveer 100 mensen waren er ongeveer 3,5 maand mee bezig. Vele generaties begroeven er hun doden en gaven hen schepen, gereedschap, wapens of zelfs juwelen om mee te nemen naar de eeuwigheid.

In de regio Osnabrück zijn nog ongeveer 70 van zulke vindplaatsen bekend, maar de meeste van deze graven zijn vernietigd. Hun stenen werden gebruikt om wegen, kerken of dijken te bouwen of werden tijdens veldwerk verplaatst.