Living, 5,000 BP

Megalithic tombs from the Neolithic period bore witness: their builders belonged to the Funnel Beaker Culture which existed in Northern Europe from 3500 to 2800 BC. This name derives from clay vessels with funnel-shaped apertures and engraved decorations, which can be found as grave goods. Although we do not know much about the ideas of the afterlife at that time, findings indicate an elaborate burial ritual. People were sedentary. They grew beans, peas and crops such as einkorn, barley or emmer and kept cattle, pigs, sheep and goats. They also traded extensively. Very few remains of their settlements are even known from the Osnabrück region.

Hunebeds uit het neolithicum getuigen: hun bouwers behoren tot de Trechterbekercultuur in Noord-Europa van 3500 tot 2800 voor Christus. De naam is afgeleid van kleivaatjes met trechtervormige toppen en gegraveerde versiering die als grafgiften werden gevonden. We weten niet alles over de ideeën over het hiernamaals in die tijd. Maar vondsten wijzen op een uitgebreid begrafenisritueel. De mensen waren sedentair. Ze verbouwden bonen, erwten en granen zoals einkorn, gerst of emmer en hielden vee, varkens, schapen en geiten. Ze dreven ook veel handel. Er zijn maar weinig overblijfselen van hun nederzettingen bekend uit de regio Osnabrück.