On the trail of megalithic tombs

Follow the theme trail: The tourist
„Road of the Megalithic Culture“ leads to 33 stations
between Osnabrück, Emsland and Oldenburg,
where the most impressive and best-preserved
and best preserved remains of the 5000-year-old
megalithic tombs. Strictly speaking, there is
there is no such thing as a „megalithic culture“. Rather
different archaeological cultures in prehistoric
prehistoric Europe between about 5000 and
2000 BC buried their dead in megalithic tombs.
buried their dead. Here with us, this is the time of the so-called
Funnel Beaker Culture. The term „megalithic culture“ was also
the term „megalithic culture“.

Zoeken naar megalithische graven

Volg het themapad: De toerist
„Weg van de Megalithische Cultuur“ leidt naar 33 stations
tussen Osnabrück, Emsland en Oldenburg,
waar de meest indrukwekkende en best bewaarde
en best bewaarde overblijfselen van de 5000 jaar oude
megalithische graven. Strikt genomen is er
bestaat er niet zoiets als een „megalithische cultuur“. Eerder
verschillende archeologische culturen in de prehistorie
prehistorisch Europa tussen ongeveer 5000 en
2000 voor Christus hun doden begroeven in megalithische graven.
hun doden begraven. Hier bij ons, dit is de tijd van de zgn.
Trechterbeker Cultuur. De term „megalithische cultuur“ was ook
de term „megalithische cultuur“.