On the trail of megalithic tombs

Follow the thematic trail: The tourist „Route of Megalithic Culture“ leads to 33 stations between Osnabrück, the Emsland and Oldenburg, where the most impressive and best preserved remains of the 5000-year-old megalithic tombs are located. Strictly speaking, however, there is no such thing as a „megalithic culture“. Rather, various archaeological cultures in European prehistory buried their dead in megalithic tombs between about 5000 BC and 2000 BC. In our region, this is the period of the so-called Funnel Beaker Culture. For these people the term „megalithic culture“ was used in the past as well.

Zoeken naar megalithische graven

Volg het themapad: De toeristische „Weg van de megalithische cultuur“ leidt naar 33 stations tussen Osnabrück, Emsland en Oldenburg, waar zich de indrukwekkendste en best bewaarde overblijfselen van de 5000 jaar oude megalithische graven bevinden. Strikt genomen bestaat er echter niet zoiets als een „megalithische cultuur“. Verschillende archeologische culturen in prehistorisch Europa begroeven hun doden in megalithische graven tussen ongeveer 5000 en 2000 voor Christus. Bij ons is dat de tijd van de zogenaamde Trechterbekercultuur. De term „megalithische cultuur“ werd in het verleden ook voor hen gebruikt.