The loss of the stars

The starry night sky amazes us, probably ever since we humans have existed. For a long time, it also helped us to measure time and navigate.

Today, however, we are polluting the window through which we were previously able to gaze into space almost undisturbed. Our many artificial light sources brighten the atmosphere. Thus, the band of the Milky Way is outshone in many places. Many stars become invisible.

Even professional sky observation suffers under artificial light. Faint objects are hardly recognisable and light analyses become difficult or even impossible. Large observatories therefore need a location that is as remote as possible.

Sterren gaan verloren

De sterrenhemel heeft ons verbaasd, waarschijnlijk al sinds wij mensen bestaan. Lange tijd hielp hij ons ook de tijd te meten en te navigeren.

Tegenwoordig vervuilen we echter het venster waardoor we voorheen bijna ongestoord de ruimte in konden kijken. Onze vele kunstmatige lichtbronnen verlichten de atmosfeer. Daardoor wordt de band van de Melkweg op veel plaatsen overschaduwd. Veel sterren worden onzichtbaar.

Zelfs professionele hemelobservatie lijdt onder kunstlicht. Zwakke objecten zijn nauwelijks herkenbaar en lichtanalyses worden moeilijk of zelfs onmogelijk. Grote observatoria hebben daarom een zo afgelegen mogelijke locatie nodig.