Nutria sweet and sour?

Pork chops, steak and chicken fillet with cheese and cream sauce? If we want to protect the climate and resources and feed everyone, we need alternatives – with little land consumption for cultivation and production, climate-friendly and nutritious.

Insects, for example, are in vogue. They contain more protein than beef, but take up much less space. Perhaps the Nile goose, mitten crab or nutria will also be on the table more often in the future. Because these immigrants are reproducing strongly here.

Instead of foregoing meat, another possibility would be laboratory meat, so-called in vitro meat: Researchers are trying to produce large quantities of meat from a few real animal cells, completely without factory farming.

Beverrat pangang?

Karbonades, biefstuk en kipfilet met kaas en roomsaus? Als we het klimaat en de hulpbronnen willen beschermen en iedereen willen voeden, hebben we alternatieven nodig – met weinig landverbruik voor teelt en productie, klimaatvriendelijk en voedzaam. Insecten, bijvoorbeeld, zijn in de mode. Ze bevatten meer eiwitten dan rundvlees, maar nemen veel minder ruimte in beslag. Misschien komen de nijlgans, de moeraskrab of de nutria in de toekomst ook vaker op tafel. Omdat deze immigranten zich hier sterk voortplanten.

In plaats van af te zien van vlees, zou ook laboratoriumvlees een mogelijkheid zijn, het zogenaamde in vitro-vlees: uit enkele echte dierlijke cellen probeert men in onderzoek grote hoeveelheden vlees te produceren, geheel zonder fabrieksmatige landbouw.