Just for the bin?

Sown, irrigated, fertilised, harvested and – thrown away? A lot of food ends up in the rubbish. Often we buy too much or store things badly. But sometimes they simply don’t meet the norm: too big, too small or too crooked? That’s not good enough for the market. Often it stays right in the field. In Germany, this affected 75 kilogrammes per person per year in 2020. Above all bread, fruit and vegetables, together more than 12 million tonnes of food! At the same time, more than 800 million people are starving worldwide. More and more people are joining forces to save such food. Offers on the internet and apps support these actions. And they give tips on how to avoid food waste.

Alleen om weg te gooien?

Gezaaid, geïrrigeerd, bemest, geoogst en – weggegooid? Veel voedsel belandt bij het afval. Vaak kopen we te veel of slaan we dingen slecht op. Maar soms voldoen ze gewoon niet aan de norm: te groot, te klein of te scheef? Het haalt de markt niet. Vaak blijft het in het veld. In Duitsland gaat het om 75 kilogram per persoon per jaar in 2020. Vooral brood, fruit en groenten, samen meer dan 12 miljoen ton voedsel! Tegelijkertijd lijden wereldwijd meer dan 800 miljoen mensen honger. Steeds meer mensen bundelen hun krachten om dit voedsel te redden. Aanbiedingen op internet en apps ondersteunen deze acties. En ze geven tips om voedselverspilling te voorkomen.