Maybe a little variety?

Food and climate change? That is also connected. Because every food has an ecological footprint.

From cultivation to storage to the plate, greenhouse gases are produced – sometimes more, sometimes less. Particularly large amounts are produced in the production of very popular foods: meat and other animal products. Growing fodder for livestock also consumes a lot of land. For this purpose, forests are cleared worldwide, areas are sealed and grassland is converted into arable land.

Where and when food is produced also plays a role. Long-distance transport and heated greenhouses
consume a lot of fuel and energy. Our tip: Buy as much as possible from the region and in season.

Eet eens wat anders

Voedsel en klimaatverandering? Dat is ook verbonden. Want elk voedingsmiddel heeft een ecologische voetafdruk.
Van de teelt tot de opslag op het bord worden broeikasgassen geproduceerd – soms meer, soms minder. Bijzonder grote hoeveelheden worden geproduceerd bij de productie van zeer populaire levensmiddelen: vlees en andere dierlijke producten. De teelt van veevoeder vergt ook veel grond. Daartoe worden wereldwijd bossen gekapt, gebieden afgesloten en grasland omgezet in landbouwgrond.
Waar en wanneer voedsel wordt geproduceerd speelt ook een rol. Langeafstandsvervoer en verwarmde kassen verbruiken veel brandstof en energie. Onze tip: Koop zoveel mogelijk uit de streek en in het seizoen.