A dance of ice and fire

Glacials and Interglacials alternating during an ice age? This process is controlled by periodic changes of the earth’s axis and orbit around the sun – the Milankovitch cycles.

However, the underlying cause of the last ice age lies almost 30 million years further back in time. Continental drift presumably triggered dramatic changes in ocean currents: Antarctica and Australia became separated, North America collided with South America as well as Africa-India with Eurasia. Warm ocean currents barely reached the polar regions anymore, causing a cooling trend at the poles. Then, 28 million years ago, a large ice sheet formed on Antarctica. In Greenland, the large glaciers began forming as late as three million years ago.

Een dans van ijs en vuur

Wisselen glacialen en interglacialen elkaar af tijdens een ijstijd? Dit proces wordt gestuurd door periodieke veranderingen van de aardas en de baan om de zon – de Milanković-cycli.

De onderliggende oorzaak van de laatste ijstijd ligt echter bijna 30 miljoen jaar verder terug in de tijd. De continentverschuiving heeft vermoedelijk dramatische veranderingen in de oceaanstromingen teweeggebracht: Antarctica en Australië raakten van elkaar gescheiden, Noord-Amerika botste met Zuid-Amerika, evenals Afrika-India met Eurazië. Warme oceaanstromen bereikten de poolgebieden nauwelijks meer, waardoor een afkoelingstrend aan de polen ontstond. Toen, 28 miljoen jaar geleden, vormde zich een grote ijskap op Antarctica. Op Groenland begonnen de grote gletsjers zich pas drie miljoen jaar geleden te vormen.