Traces In the Jurassic sand

A sandy beach, wide mudflats, a river delta nearby: 155 million years ago, an island existed where todays Barkhausen is located.

A gentle breeze rushes sweeps through conifers, ginkgoes and palm ferns and makes a patch of horsetails and ferns dance. Meanwhile, a carnivorous dinosaur stomps through the mudflats. Perhaps it is looking for fat prey? Today it will only find the tracks left in the fine sand by some long-necked sauropods. Maybe a herd had been moving along the coast, maybe some stragglers were following a game trail, we don’t know. The predator moves on, and all that remains are his footprints. The next tide will fill them with fine sediment, preserving them for eternity. Today they tell us about the island of the dinosaurs.

Sporen in het Jurassic zand

Zandstrand, wijd wad, een rivierdelta vlakbij: waar Barkhausen nu ligt, lag 155 miljoen jaar geleden een eiland.

Een ondiepe bries ruist door naaldbomen, ginkgo’s en palmvarens en laat paardenstaarten en varens dansen. Ondertussen stampt een roofzuchtige dinosaurus door het wad. Misschien is hij op zoek naar een vette prooi? Vandaag vindt hij alleen sporen van langnek sauropoden in het fijne zand. Misschien trok er een kudde langs de kust, misschien volgden een paar een wildspoor, we weten het niet. Het roofdier trekt verder en laat alleen voetafdrukken achter. De volgende vloed zal ze vullen met fijn sediment, waardoor ze voor eeuwig bewaard blijven. Vandaag vertellen ze ons over het eiland van de dinosaurussen.