Traces In the Jurassic sand

Sandy beach, wide mudflats, a river delta nearby:
Where Barkhausen is today, there was an island 155 million years ago. A shallow breeze rustles through conifers,
ginkgos and palm ferns and makes the horsetails and ferns to dance. Meanwhile, a predatory dinosaur stomps through the mudflats.
Perhaps it is looking for fat prey? Today it will only find only the traces of long-necked sauropods in the fine sand.
Perhaps a herd was moving along the coast, perhaps a few were or a few following a game trail, we don’t know. The predator
The predator moves on, leaving only footprints. The next tide will fill them with fine sediment, preserving them for eternity. Today they tell us about the island
of the dinosaurs.

Wadwandeling in Jurrassic Park

Zandstrand, brede wadden, een rivierdelta in de buurt: Waar nu Barkhausen ligt, lag 155 miljoen jaar geleden een eiland. Een zacht briesje ruist door de naaldbomen,
ginkgo’s en palmvarens en laat de paardenstaarten en varens dansen. om te dansen. Ondertussen stampt een roofzuchtige dinosaurus door het wad. Misschien is het op zoek naar een vette prooi? Vandaag zal het alleen alleen de sporen van langnek sauropoden in het fijne zand. Misschien trok een kudde langs de kust, misschien waren er een paar
of een paar die een wildspoor volgen, we weten het niet. Het roofdier gaat verder en laat alleen voetafdrukken achter.
De volgende vloed zal ze vullen met fijn sediment, waardoor ze voor eeuwig bewaard blijven. voor de eeuwigheid. Vandaag vertellen ze ons over het eiland van de dinosauriërs.