Prehistoric isles

Once all the land on earth was united: in the supercontinent of Pangaea. This began to break up in the Middle Jurassic, 170 million years ago. The northern part of Laurasia – today North America, Europe and Asia – slowly drifted northwards. The sea level was still about 140 metres higher than today and than it is today, and Europe resembled a subtropical island world. It lay in the northwestern foothills of the so-called Tethys Sea. And northern Germany? Our homeland was the bottom of a wide arm of the Tethys. North of the of what is now Münsterland was a chain of small islands, stretching as far as the Harz mountains, with its own flora and fauna.

Een prehistorisch eilandenrijk

Eens was al het land van de aarde verenigd : in het supercontinent va Pangaea. Dit begon op te breken in het Midden Jura, 170 miljoen jaar geleden. Het noordelijke deel van Laurasia – het huidige Noord-Amerika, Europa en Azië – dreven langzaam noordwaarts. De zeespiegel was nog ongeveer 140 meter hoger dan nu en dan nu, en Europa leek op een subtropische eilandwereld. Het lag in de noordwestelijke uitlopers van de zgn. Tethys Zee. En Noord-Duitsland? Ons thuisland was op de bodem van een brede arm van de Tethys. Ten noorden van de van het huidige Münsterland was een keten van kleine eilanden, dat zich uitstrekt tot aan de Harz, met zijn eigen flora en fauna.