Species, breeds, varieties

The kingdoms of plants and animals are systematically ordered. The lowest level is the species. Different wild species are in turn the starting point for man-made breeding: for breeds in animals and varieties in plants.

Domestic animals are usually descended from only one wild species, all dog breeds from the wolf, for example. With plants it is often different. Some of the varieties of cereals, fruit and vegetables that we know today can be traced back to several wild forms that have been crossbred. In this process, parent plants of different species are mated.

Charles Darwin had already recognised the interrelationships in domestic animals with various pedigree pigeons. Through backcrossing, he proved that all breeds descend from the rock pigeon.

Soorten, rassen, species

De koninkrijken van planten en dieren zijn systematisch geordend. Het laagste niveau is de soort. De mens begon zich voort te planten met het kruisen van verschillende wilde soorten. Zo ontstonden rassen bij dieren en variëteiten bij planten.

Gedomesticeerde dieren stammen gewoonlijk af van slechts één wilde soort, alle hondenrassen bijvoorbeeld van de wolf. Met planten is het vaak anders. Sommige van de tegenwoordig bekende graan-, fruit- en groentesoorten zijn terug te voeren op verschillende wilde wilde vormen die gekruist zijn. In dit proces worden ouderplanten van verschillende soorten gedekt.

Charles Darwin had de onderlinge relaties bij huisdieren met verschillende rassen al onderkend duiven. Door terugkruising bewees hij dat alle rassen afstammen van de rotsduif.