From breeding to technology

Better seeds? More economic efficiency in fish and meat production? Or varieties that can withstand drought, heat or salt and thus defy climate change? These properties cannot be achieved through breeding – but they can be achieved with genetic engineering. Behind this are processes that artificially modify genetic material. It can be recombined, supplemented or partially transferred to another organism, even across species boundaries.
However, introducing such modified organisms into the wild is controversial. Proponents consider genetic engineering to be the next stage of breeding. Others fear dangers for the natural balance that cannot yet be assessed.

Van fokken naar techniek

Betere zaden? Meer economische efficiëntie in de vis- en vleesproductie? Of rassen die bestand zijn tegen droogte, hitte of zout en zo de klimaatverandering trotseren? Deze eigenschappen kunnen niet door veredeling worden bereikt – maar wel door genetische manipulatie. Hierachter zitten processen die genetisch materiaal kunstmatig wijzigen. Het kan worden gerecombineerd, aangevuld of gedeeltelijk overgedragen aan een ander organisme, zelfs over soortgrenzen heen.
De introductie van dergelijke gemodificeerde organismen in het wild is echter controversieel. Voorstanders beschouwen genetische manipulatie als de volgende fase van de veredeling. Anderen vrezen gevaren voor het natuurlijk evenwicht die nog niet kunnen worden ingeschat.