Soils around us

The Osnabrück region is exceptional from a geological point of view. The earth’s history created a special variety of rock types here – and thus the basis for many different soil types.
Sometimes they „grow“ on sandstone and on slopes, as in the Wiehen Hills. Often it is only a thin layer of humus that lies directly on rocks. Along rivers such as the Hase and Düte or near lakes, the soils are often water-dominated. Bogs have often developed. In the Geest landscape around the Ankum Heights, on the other hand, the soils have become barren and nutrient-poor due to glacial influence. We help to ensure fertility: today with intensive agriculture, in the past with plaggen farming.

Bodems bij ons

De regio Osnabrück is geologisch gezien uitzonderlijk. De geschiedenis van de aarde heeft hier een bijzondere verscheidenheid aan gesteenten gecreëerd – en daarmee de basis voor veel verschillende grondsoorten.
Soms „groeien“ ze op zandsteen en op hellingen, zoals in het Wiehengebirge. Vaak is het slechts een dun laagje humus dat direct op rotsen ligt. Langs rivieren zoals de Hase en de Düte of bij meren zijn de bodems vaak gedomineerd door water. Er zijn vaak moerassen ontstaan. In het Geest-landschap rond de Ankumer Höhe daarentegen zijn de bodems door de invloed van het glaciaal onvruchtbaar en voedselarm geworden. Voor vruchtbaarheid helpen we omhoog: tegenwoordig met intensieve landbouw, vroeger met plaggenwirtschaft.