Connection sought

Grassland, upland moors, heathland or field hedges: each of these habitats in the open country makes a very special offer to animals and plants. Many species have adapted more and more to them. They have become real specialists.
But humans are exploiting the land more and more. As a result, these habitats have become smaller and smaller. They are separated and have hardly any connection to each other. This makes it difficult for the strongly adapted animal and plant species to survive. They have to be able to exchange information with others within their species. This is only possible if the same habitats are connected or linked in some way.

Aansluiting gezocht

Grasland, hoogveen, heide of akkerhagen: elk van deze habitats in het open land heeft een heel bijzonder aanbod voor dieren en planten. Veel soorten hebben zich er steeds meer aan aangepast. Het zijn echte specialisten geworden. Maar de mens exploiteert het land steeds meer. Dus deze habitats zijn steeds kleiner geworden. Ze zijn gescheiden en hebben nauwelijks verbinding met elkaar. Dit maakt het moeilijk voor de sterk aangepaste dier- en plantensoorten om te overleven. Ze moeten informatie kunnen uitwisselen met anderen binnen hun soort. Dit is op zijn beurt alleen mogelijk als dezelfde habitats op de een of andere manier met elkaar zijn verbonden of in een netwerk zijn opgenomen.