Urban Space

A cut through the Osnabrück region, a section of the nature park. Characteristic of the TERRA.vita Nature and UNESCO Geopark are the mountain ranges of the Teutoburg Forest and Wiehengebirge, the Osnabrück Hills and the Ice Age landscape of the Ankumer Höhe.

The city is also a form of landscape. At first glance, it seems hostile to life here. But even here, animals and plants find new and diverse habitats – for example in the city green, on fallow land and in gardens. Even the narrowest crevice between paving stones and in walls is colonised. Besides undemanding species such as dandelions, endangered animals such as wild bees and many beetles can also be found here.

Stedelijke omgeving

Een stuk door de regio Osnabrück, een deel van het natuurpark. Kenmerkend voor het natuur- en UNESCO-geopark TERRA.vita zijn de bergketens van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebirge, de Osnabrückse heuvels en het ijstijdlandschap van de Ankumer Höhe.

De stad is ook een vorm van landschap. Op het eerste gezicht lijkt het leven hier vijandig. Maar zelfs hier vinden dieren en planten nieuwe en diverse leefgebieden – bijvoorbeeld in het stadsgroen, op braakliggende terreinen en in tuinen. Zelfs de smalste spleet tussen straatstenen en in muren wordt gekoloniseerd. Naast weinig veeleisende soorten als paardenbloemen zijn hier ook bedreigde dieren als wilde bijen en vele kevers te vinden.