Cropland

A cut through the Osnabrück region, a section of the nature park. Characteristic of the TERRA.vita Nature and UNESCO Geopark are the mountain ranges of the Teutoburg Forest and Wiehengebirge, the Osnabrück Hills and the Ice Age landscape of the Ankumer Höhe.

In our natural region, agriculture uses huge areas as fields. Maize is often grown there for animal feed and biogas plants. Only a few animal species such as wild boars and pheasants benefit from the high, green walls: In the maize field they are protected and find plenty of food. To make the agricultural landscape attractive for more animals again, there are more and more flowering strips along field edges.

Akkerland

Een stuk door de regio Osnabrück, een deel van het natuurpark. Kenmerkend voor het natuur- en UNESCO-geopark TERRA.vita zijn de bergketens van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebirge, de Osnabrückse heuvels en het ijstijdlandschap van de Ankumer Höhe.

In ons natuurgebied gebruikt de landbouw enorme gebieden als akkers. Vaak wordt er maïs verbouwd voor veevoer en biogasinstallaties. Slechts enkele diersoorten zoals wilde zwijnen en fazanten profiteren van de hoge, groene muren: In het maïsveld zijn ze beschermd en vinden ze volop voedsel. Om het agrarische landschap weer aantrekkelijk te maken voor meer dieren, komen er steeds meer bloeiende stroken langs akkerranden.