Limestone beech forest

A cut through the Osnabrück region, a section of the nature park. Characteristic of the TERRA.vita Nature and UNESCO Geopark are the mountain ranges of the Teutoburg Forest and Wiehengebirge, the Osnabrück Hills and the Ice Age landscape of the Ankumer Höhe.

The Teutoburg Forest is the largest contiguous beech forest area in western Lower Saxony. In spring, the forest floor is covered in a lush carpet of blossoms. In summer, the dense canopy shields the sun and bathes the forest in twilight. The foliage of the beech develops quite late, however, so a lot of light falls on the ground for a long time. Many plants such as woodruff, larkspur or wood anemone benefit from this.

Kalk-beukenbos

Een stuk door de regio Osnabrück, een deel van het natuurpark. Kenmerkend voor het natuur- en UNESCO-geopark TERRA.vita zijn de bergketens van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebirge, de Osnabrückse heuvels en het ijstijdlandschap van de Ankumer Höhe.

Het Teutoburgerwoud is het grootste aaneengesloten beukenbosgebied in het westen van Nedersaksen. In het voorjaar is de bosbodem bedekt met een weelderig bloementapijt. In de zomer schermt het dichte bladerdak de zon af en baadt het bos in de schemering. Het loof van de beuk ontwikkelt zich echter vrij laat, zodat er lange tijd veel licht op de grond valt. Veel planten, zoals bosroos, ridderspoor of bosanemoon profiteren hiervan.