Wetland meadow

A slice through the Osnabrück region, a section of the nature park. Characteristic of the TERRA.vita Nature and UNESCO Geopark are the mountain ranges of the Teutoburg Forest and Wiehengebirge, the Osnabrück Hills and the Ice Age landscape of the Ankumer Höhe.

Wet meadows are species-rich habitats. They are mainly found near rivers like the Hase or lakes like the Dümmer. Without human intervention, wet meadows would once again become swamp forest. Used extensively, for example as a meadow or mowing pasture, they provide a home for numerous animals and plants. Then even the now rare lapwing feels at home!

Vochtige graslanden

Een stuk door de regio Osnabrück, een deel van het natuurpark. Kenmerkend voor het natuur- en UNESCO-geopark TERRA.vita zijn de bergketens van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebirge, de Osnabrückse heuvels en het ijstijdlandschap van de Ankumer Höhe.

Natte weiden zijn soortenrijke habitats. Ze komen vooral voor in de buurt van rivieren zoals de Hase of meren zoals de Dümmer. Zonder menselijk ingrijpen zouden natte weiden opnieuw veranderen in moerasbossen. Ze worden extensief gebruikt, bijvoorbeeld als weiland of maaiweide, en bieden een thuis aan talrijke dieren en planten. Dan voelt zelfs de inmiddels zeldzame kievit zich thuis!