Running waters

A slice through the Osnabrück region, a section of the nature park. Characteristic of the TERRA.vita Nature and UNESCO Geopark are the mountain ranges of the Teutoburg Forest and Wiehengebirge, the Osnabrück Hills and the Ice Age landscape of the Ankumer Höhe.

Running waters are also part of it. The Düte, Nette, Hase and other watercourses run through our region like veins, in constant exchange with the surrounding area. For us humans, they are trade routes, places of leisure and recreation. For animals and plants, they are above all habitats. If we give them enough space, even beavers and otters will return.

Een stuk door de regio Osnabrück, een deel van het natuurpark. Kenmerkend voor het natuur- en UNESCO-geopark TERRA.vita zijn de bergketens van het Teutoburgerwoud en het Wiehengebirge, de Osnabrückse heuvels en het ijstijdlandschap van de Ankumer Höhe.

Ook stromende wateren maken er deel van uit. De Düte, Nette, Hase en andere waterlopen lopen als aderen door onze regio, in voortdurende uitwisseling met de omgeving. Voor ons mensen zijn het handelswegen, plaatsen van ontspanning en recreatie. Voor dieren en planten zijn het vooral leefgebieden. Als we ze voldoende ruimte geven, keren zelfs bevers en otters terug.