Scouts in space

Satellites are part of our everyday life today. They observe the Earth, they provide global communication or they help us determine where we are on Earth – with metre precision.

Other satellites look away from the Earth into the depths of space. Outside the Earth’s atmosphere, they have an unobstructed view. Such satellites even see radiation that can only penetrate the atmosphere with great difficulty or not at all.

Some space probes also travel to other planets in the solar system, to dwarf planets, asteroids and comets. They fly past them, become artificial moons of these objects and sometimes land on them.

Verkenners in het heelal

Satellieten maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijks leven. Ze observeren de aarde, zorgen voor wereldwijde communicatie of helpen ons te bepalen waar we ons op aarde bevinden – met een precisie van een meter.

Andere satellieten kijken weg van de aarde naar de diepte van de ruimte. Buiten de aardatmosfeer hebben ze een onbelemmerd zicht. Dergelijke satellieten zien zelfs straling die slechts met grote moeite of helemaal niet door de atmosfeer kan dringen.

Sommige ruimtesondes reizen ook naar andere planeten in het zonnestelsel, naar dwergplaneten, asteroïden en kometen. Ze vliegen er langs, worden kunstmatige manen van deze objecten en landen er soms op.