Dwarf planets

Dwarf planets – the name says it all – are smaller than planets. Otherwise, they resemble them. They also orbit the sun and they are so heavy that they have become round. Unlike planets, however, they could not keep their surroundings free of other bodies.

Far out in the solar system is the dwarf planet Pluto. It was discovered in 1930 and was considered a planet for a long time. But then more and more such bodies were found. That is why the class of dwarf planets was introduced in 2006.

The longest known dwarf planet is Ceres. This largest object in the asteroid belt was discovered in 1801. Ceres was also first called a planet and then, after the discovery of other similar bodies, a minor planet.

Dwergplaneten

Dwergplaneten – de naam zegt het al – zijn kleiner dan planeten. Voor het overige lijken ze erop. Ze draaien ook om de zon en zijn zo zwaar dat ze rond zijn geworden. In tegenstelling tot planeten kunnen ze hun omgeving echter niet vrijhouden van andere lichamen.

Ver weg in het zonnestelsel staat de dwergplaneet Pluto. Hij werd ontdekt in 1930 en werd lange tijd als een planeet beschouwd. Maar daarna werden er steeds meer van zulke lichamen gevonden. Daarom werd in 2006 de klasse van de dwergplaneten ingevoerd.

De langst bekende dwergplaneet is Ceres. Dit grootste object in de asteroïdengordel werd ontdekt in 1801. Ceres werd ook eerst een planeet genoemd en daarna, na de ontdekking van andere soortgelijke hemellichamen, een dwergplaneet.