A clear thing

Water smells and tastes of nothing. It is transparent and colourless. And it is the only substance on earth that occurs in solid, liquid and gas form in large quantities.

Water can absorb an enormous amount of heat. This compensates for large temperature fluctuations. Water that is four degrees cold is densest and sinks to the bottom of bodies of water. Warmer, but also colder water lies above it. Frozen water is least dense and thus remains at the surface. Otherwise it would sink to the bottom and water bodies would slowly freeze over from below.

Snow insulates and thus protects soils and plants from frost. And marine life is safe from UV radiation due to the water layer.

Een heldere kwestie

Water ruikt en smaakt nergens naar. Het is doorzichtig en kleurloos. En het is de enige stof op aarde die in grote hoeveelheden voorkomt in vaste, vloeibare en gasvorm.

Water kan een enorme hoeveelheid warmte opnemen. Dit compenseert grote temperatuurschommelingen. Water dat vier graden koud is, is het dichtste en zinkt naar de bodem van waterlichamen. Warmer, maar ook kouder water ligt erboven. Bevroren water heeft de minste dichtheid en blijft dus aan de oppervlakte. Anders zou het naar de bodem zakken en zouden waterlichamen langzaam van onderaf dichtvriezen.

Sneeuw isoleert en beschermt zo de bodem en planten tegen vorst. En het zeeleven is door het water beschermd tegen UV-straling.