Weather and climate

Cold front, high-pressure area, amount of precipitation: Meteorology describes the weather with these and many more terms. Weather is the condition of the lowest layer in the atmosphere, which reaches up to an altitude of about 15 kilometres. This layer is called the troposphere.

The weather is closely observed – measurements are constantly recorded from the ground, from the air and from space. Meteorology tries with models to make predictions and understand changes.

The long-term development of the weather is called climate. Measurements are collected and compared over long periods of time. It has been shown that the earth is getting warmer and warmer.

Weer en klimaat

Koudefront, hogedrukgebied, hoeveelheid neerslag: Meteorologie beschrijft het weer met deze en nog veel meer termen. Dit is de toestand van de onderste laag van de atmosfeer, die reikt tot een hoogte van ongeveer 15 kilometer. Deze laag wordt de troposfeer genoemd.

Het weer wordt nauwlettend geobserveerd – er worden voortdurend metingen verricht vanaf de grond, vanuit de lucht en vanuit de ruimte. De meteorologie gebruikt modellen om te proberen voorspellingen te doen en veranderingen te begrijpen.

De langetermijnontwikkeling van het weer wordt klimaat genoemd. Gemeten waarden worden verzameld en vergeleken over lange perioden. Er is aangetoond dat de aarde steeds warmer wordt.