Energy from the star

The sun sustains life on earth thanks to enormous energy. This is available to us almost indefinitely. Solar cells can be used to generate electricity from sunlight: photovoltaics. Liquids can also be heated by the sun, which then drive turbines. Or solar energy can be used to heat water. This is called solar thermal energy.

Other renewable energies also ultimately depend on the sun. Hydroelectric and wind power, for example, need it to drive the weather. Its light also makes the plants needed for wood heating and biogas plants grow. With geothermal energy, on the other hand, the energy source is the earth itself: We can heat or generate electricity with its own heat.

Energie van de ster

De zon houdt het leven op aarde in stand dankzij enorme energie. Deze staat ons vrijwel onbeperkt ter beschikking. Met zonnecellen kan uit zonlicht elektriciteit worden opgewekt: fotovoltaïsche energie. Ook kunnen vloeistoffen door de zon worden verwarmd, die dan turbines aandrijven. Of zonne-energie kan worden gebruikt om water te verwarmen. Dit wordt thermische zonne-energie genoemd.

Ook andere hernieuwbare energiebronnen zijn uiteindelijk afhankelijk van de zon. Waterkracht en windenergie, bijvoorbeeld, hebben de zon nodig om het weer aan te drijven. Haar licht doet ook de planten groeien die nodig zijn voor houtverwarming en biogasinstallaties. Bij geothermische energie daarentegen is de energiebron de aarde zelf: Met haar eigen warmte kunnen we verwarmen of elektriciteit opwekken.