Shadows of time

The course of the sun as a clock: The shadow of a stick in the sunlight wanders and it is a rough measure of the time. Do you want it more precise? Then it should be noted that the sun reaches different heights throughout the year. It also seems to move faster when it is closer to the earth.

At night, the stars help to measure time. You know how they appear to move across the sky during the night, and all you have to do is determine their position. Conversely, if you know the date and time, the stars help you determine your own location. If you are only looking for the direction, it is easier: a compass or the pole star reliably show the north direction.

Schaduwen van de tijd

De loop van de zon als klok: De schaduw van een hand in het zonlicht dwaalt en het is een ruwe maatstaf voor de tijd. Wil je het preciezer? Dan moet je weten dat de zon het hele jaar door verschillende hoogtes bereikt. Hij lijkt ook sneller te bewegen als hij dichter bij de aarde staat.

s Nachts helpen de sterren om de tijd te meten. Je weet hoe ze ’s nachts langs de hemel lijken te bewegen, en je hoeft alleen maar hun positie te bepalen. Omgekeerd, als je de datum en de tijd kent, helpen de sterren je om je eigen locatie te bepalen. Als je alleen de windstreken zoekt, is het gemakkelijker: een kompas of de poolster geven betrouwbaar de noordelijke richting aan.