Milankovitch cycles

Everything the same? Over time, many things that seem fixed change. For example, the orientation of the Earth’s axis and its tilt. The earth’s orbit around the sun also changes. Sometimes it deviates more from a circular shape, sometimes less. The position of the point closest to the sun is also constantly shifting. The mathematician Milutin Milankovitch realised that these cycles can be used to explain why the climate on Earth changes in the long term far beyond the seasons.

The man-made climate change we are observing, however, has nothing to do with this. It is progressing far too quickly.

Milanković-cycli

Alles hetzelfde? Na verloop van tijd veranderen veel dingen die vast lijken te staan. Bijvoorbeeld de oriëntatie van de aardas en de helling ervan. De baan van de aarde om de zon verandert ook. Soms wijkt hij meer af van een cirkelvorm, soms minder. Ook de positie van het punt dat zich het dichtst bij de zon bevindt, verschuift voortdurend. De wiskundige Milutin Milanković besefte dat deze cycli kunnen worden gebruikt om te verklaren waarom het klimaat op aarde op lange termijn verandert, ver voorbij de seizoenen.

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering die wij waarnemen, heeft hier echter niets mee te maken. Het gaat veel te snel.