The play of the tides

The moon is also involved: Its gravity pulls on the Earth’s body and the water masses on it. Thus, two water crests form – below the moon and on the opposite side, with valleys in between. When these valleys and peaks meet the land, the tides come in.

But when exactly do the tides occur? And how high does the water rise? It is difficult to say. It depends on the shape of the coast and the sea floor. Besides the moon, the sun also causes tides. So the tides are particularly strong when the sun, earth and moon are in line. Spring tides therefore occur at new moon and full moon. At half moon, on the other hand, there are weaker neap tides.

Spel van eb en vloed

De maan zit in de mix: Haar zwaartekracht trekt aan het aardlichaam en de watermassa’s erop. Zo vormen zich twee golfkammen – onder de maan en aan de kant tegenover de maan, met daartussen golfdalen. Wanneer deze dalen en bergen het land ontmoeten, komen de getijden.

Maar wanneer treden de getijden precies op? En hoe hoog stijgt het water? Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt af van de vorm van de kust en de zeebodem. Naast de maan zorgt ook de zon voor getijden. De getijden zijn dus vooral sterk als zon, aarde en maan op één lijn staan. Springtij treedt dus op bij nieuwe maan en volle maan. Bij halve maan daarentegen zijn er zwakkere doodse getijden.