The interior magnet

Its internal structure and rotation give the Earth a magnetic field. However, its poles do not coincide with the geographical poles of the Earth. In addition, the magnetic poles move over time, and the strength and shape of the field also change.

The magnetic field protects the atmosphere from the solar wind: it deflects its charged particles to the poles. There they hit the atmosphere and conjure up colourful auroras.

The field also helps us find our way. We use a compass for this. Its needle aligns itself with the field and points to the magnetic pole high in the north. Some animals, on the other hand, have a special sense for the magnetic field. Migratory birds, for example, seem to be able to see the field.

De inwendige magneet

Door haar interne structuur en rotatie heeft de aarde een magnetisch veld. De polen ervan vallen echter niet samen met de geografische polen van de aarde. Bovendien verplaatsen de magnetische polen zich in de loop van de tijd en veranderen ook de sterkte en de vorm van het veld.

Het magneetveld beschermt de atmosfeer tegen de zonnewind: het buigt de geladen deeltjes daarvan af naar de polen. Daar raken ze de atmosfeer en ontstaan kleurrijke aurora’s.

Het veld helpt ons ook de weg te vinden. Daarvoor gebruiken we een kompas. De naald ervan richt zich naar het veld en wijst naar de magnetische pool hoog in het noorden. Sommige dieren daarentegen hebben een speciaal gevoel voor het magnetisch veld. Trekvogels, bijvoorbeeld, schijnen het veld te kunnen zien.