Rotation between day and night

The earth rotates around its own axis. Once around takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. Then the stars are in the same position. A solar day, however, lasts 24 hours on average. Then the sun is in the south again. So every day the same stars set about four minutes earlier.

But the whole thing is not permanently uniform: a day today is about two hours longer than it was 300 million years ago. Why? The tides slow things down. They slow down the Earth’s rotation. In response, the moon has to move away from the earth. Incidentally, the rotation also changes the shape of the Earth: at the equator, its diameter is about 40 kilometres larger than at the poles.

Draaiing tussen dag en nacht

De aarde draait om haar eigen as. Eén keer rond duurt 23 uur, 56 minuten en 4 seconden. Dan staan de sterren op dezelfde plaats. Een zonnedag daarentegen duurt gemiddeld 24 uur. Dan staat de zon weer in het zuiden. Dus elke dag gaan dezelfde sterren ongeveer vier minuten eerder onder.

Maar het geheel is niet permanent uniform: een dag is vandaag ongeveer twee uur langer dan 300 miljoen jaar geleden. Waarom? De getijden vertragen de dingen. Ze vertragen de rotatie van de aarde. Als reactie daarop moet de maan zich van de aarde verwijderen. De rotatie verandert overigens ook de vorm van de aarde: aan de evenaar is haar diameter ongeveer 40 kilometer groter dan aan de polen.