Impacts and their traces

Boom! Followed by long silence. Every few million years, a larger celestial body strikes the earth. Impact craters bear witness to this. They are formed when rocks are vaporised or ejected during the impact.

Rocks also reveal the distance to an impact site. Thick layers of welded ash mixed with fragments of molten rock are found inside the crater. Coarser debris as well as large blocks of rock are scattered up to the crater rim. Surrounding the crater, shocked rocks can be found in abundance: they were shattered and transformed by the shock wave during the impact. Further out, pieces of molten rock can be found which solidified into droplets of glass during flight.

Inslagen en hun sporen

Boem! En dan een lange stilte. Om de paar miljoen jaar raken grotere hemellichamen de aarde. Kraters getuigen hiervan. Ze worden gevormd wanneer rotsen verdampen of weggeslingerd worden tijdens de inslag.

Rotsen verraden ook de afstand tot de inslagplaats. In de krater bevinden zich dikke lagen aangekoekte as vermengd met restjes gesmolten gesteente. Grover puin en grote kluiten steen liggen verspreid tot aan de rand van de krater. Daaromheen zijn overal geschokte rotsen te vinden: ze zijn verbrijzeld en getransformeerd door de schokgolf tijdens de inslag. Verderop zijn er resten van gesmolten rots die tijdens de vlucht zijn gestold tot glazen druppels.