New home Mars

There will probably soon be small stations on the moon or Mars. People will then live there for a limited time and explore the environment.

But could humans live permanently on the moon or Mars? Could Mars perhaps even be reshaped so that it forms a gas shell and there is enough water to grow plants? Such terraforming, the project of turning Mars into a second Earth, would be extremely lengthy. It would probably take practically
a million years.

For the foreseeable future, therefore, Earth will remain the only place where humans can live without complex technology.

Mars: het nieuwe vaderlandvan

Waarschijnlijk komen er binnenkort kleine stations op de maan of Mars. Mensen zullen er dan een beperkte tijd wonen en de omgeving verkennen.

Maar zouden mensen permanent op de maan of Mars kunnen leven? Zou Mars misschien zelfs zo kunnen worden hervormd dat het een gasschil vormt en er voldoende water is om planten te laten groeien? Een dergelijke terravorming, het project om van Mars een tweede aarde te maken, zou extreem veel tijd in beslag nemen. Het zou waarschijnlijk bijna
een miljoen jaar in beslag nemen.

In de nabije toekomst zal de aarde dus de enige plaats blijven waar de mens zonder complexe technologie kan leven.