Searching for resources in space

Still science fiction, soon perhaps reality: could asteroids become sources of raw materials? Space missions have brought back soil samples from asteroids and some companies are already making corresponding trading plans. Can asteroids perhaps even be redirected? Then we could mine their treasures here in Earth orbit.

The moon could also provide raw materials. The journey takes only a few days, and no forests would have to be cut down or soil removed in order to extract mineral resources. Moreover, the mined ore could be smelted directly on site. The necessary energy for this could be supplied by the sun. So it seems only a matter of time before the first industry settles on the Earth’s satellite.

Zoektocht naar grondstoffen in de ruimte

Nu nog science fiction, binnenkort misschien realiteit: kunnen asteroïden bronnen van grondstoffen worden? Ruimtemissies hebben bodemmonsters van asteroïden teruggebracht en sommige bedrijven maken al overeenkomstige handelsplannen. Kunnen asteroïden misschien zelfs worden afgebogen? Dan zouden we hun schatten hier in een baan om de aarde kunnen delven.

De maan zou ook grondstoffen kunnen leveren. De reis duurt slechts enkele dagen, en er zouden geen bossen hoeven te worden gekapt en de bodem verwijderd om de minerale grondstoffen te winnen. Bovendien zou het gedolven erts direct ter plaatse kunnen worden gesmolten. De daarvoor benodigde energie zou door de zon kunnen worden geleverd. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat de eerste industrie zich op de aardse satelliet vestigt.