Debris in space

Space travel leaves behind scrap metal. More and more objects of various sizes are accumulating around the Earth – from the smallest fragments to huge rocket stages.

They move extremely fast. They even penetrate metal. So even small pieces threaten satellites and space shuttles with their crews. Elaborate technology is needed to protect against them. This is not possible with larger objects. Here, one can only hope to be able to avoid a crash in time.

That is why satellites must be planned even better in the future, so that as little new space debris as possible is created. Only in this way will space travel continue to be possible.

Afval in de ruimte

De ruimtevaart laat schroot achter. Meer en meer objecten van verschillende grootte verzamelen zich rond de aarde – van de kleinste fragmenten tot enorme rakettrappen.

Ze bewegen extreem snel. Ze dringen zelfs door metaal heen. Dus zelfs kleine stukjes bedreigen satellieten en spaceshuttles met hun bemanningen. Er is geavanceerde technologie nodig om ze te beschermen. Dit is niet mogelijk bij grotere objecten. Hier kan men alleen maar hopen ze tijdig te kunnen ontwijken.

Daarom moeten satellieten in de toekomst nog beter worden gepland, zodat er zo weinig mogelijk nieuw ruimtepuin ontstaat. Alleen zo blijft ruimtevaart mogelijk.