Life In the solar system

A gas shell protects the Earth and there is liquid water on it: ideal for life. It was probably once similar on Mars. But its gravity is low. Its atmosphere and the water on its surface largely disappeared.

Some moons of Jupiter and Saturn, however, could still support life today. Jupiter’s moon Europa, for example, is surrounded by a huge ocean that is only frozen on the surface. Saturn’s moon Enceladus is also such a water world. On Saturn’s moon Titan, huge quantities of water ice and methane seas are found under a dense atmosphere. So Titan could also harbour the building blocks of life.

Leven in het zonnestelsel

Een gasschil beschermt de aarde en er is vloeibaar water op: ideaal voor leven. Zo was het waarschijnlijk ook ooit op Mars. Maar zijn zwaartekracht is laag. Zijn atmosfeer en het water op zijn oppervlak zijn grotendeels verdwenen.

Sommige manen van Jupiter en Saturnus zouden echter nog steeds leven kunnen ondersteunen. Jupiters maan Europa is bijvoorbeeld omgeven door een enorme oceaan die alleen aan het oppervlak bevroren is. Saturnus‘ maan Enceladus is ook zo’n waterwereld. Op Saturnus‘ maan Titan worden onder een dichte atmosfeer enorme hoeveelheden waterijs en methaanzeeën aangetroffen. Titan zou dus ook de bouwstenen van leven kunnen herbergen.