Outer solar system

The solar system is huge – much bigger than the orbits of the known planets would suggest. Far beyond Neptune, for example, there are countless dwarf planets, asteroids and comets. There are even hints that a hitherto unknown planet is hiding there …

Anyone who wants to look so deep into the solar system quickly comes up against limits. Only a little sunlight illuminates the small bodies. Moreover, they only move very slowly in relation to the stars.

Sometimes there are disturbances so that bodies from the outer solar system enter the inner solar system. For example, when comets come close to the sun for the first time, they often eject a lot of gas and dust.

Buitenste deel van het zonnestelsel

Het zonnestelsel is enorm – veel groter dan de banen van de bekende planeten doen vermoeden. Ver voorbij Neptunus, bijvoorbeeld, zijn er talloze dwergplaneten, asteroïden en kometen. Sommigen suggereren zelfs dat zich daar een tot nu toe onbekende planeet schuilhoudt …

Wie zo diep in het zonnestelsel wil kijken, stuit al snel op grenzen. Slechts weinig zonlicht verlicht de kleine lichamen. Bovendien bewegen ze maar heel langzaam ten opzichte van de sterren.

Soms zijn er verstoringen waardoor lichamen uit het buitenste zonnestelsel het binnenste zonnestelsel binnendringen. Als kometen bijvoorbeeld voor het eerst in de buurt van de zon komen, werpen ze vaak veel gas en stof uit.