Our star

The sun is the largest object within our solar system. It also has by far the largest mass. The sun consists mainly of hydrogen and helium.

The pressure in the core of the sun is so high that hydrogen is converted into helium at up to 15 million degrees Celsius. This releases the energy that reaches us in the form of light and heat. This will continue for about five billion years.

On the visible surface, the gas of the sun is only about 5,500 degrees Celsius „warm“. This is where the influences of the sun’s strong magnetic field show up, for example as sunspots. They are up to 2,000 degrees cooler than the rest of the surface. That is why they appear dark to us.

Onze ster

De zon is het grootste object in ons zonnestelsel. Hij heeft ook verreweg de grootste massa. De zon bestaat voornamelijk uit waterstof en helium.

De druk in de kern van de zon is zo hoog dat waterstof bij wel 15 miljoen graden Celsius wordt omgezet in helium. Daarbij komt energie vrij die ons bereikt in de vorm van licht en warmte. Dit gaat zo’n vijf miljard jaar door.

Aan het zichtbare oppervlak is het gas van de zon slechts ongeveer 5.500 graden Celsius „warm“. Hier zijn de invloeden van het sterke magnetische veld van de zon zichtbaar, bijvoorbeeld als zonnevlekken. Deze zijn tot 2.000 graden koeler dan de rest van het oppervlak. Daarom zien ze er voor ons donker uit.