The Bramsche Massif

Beneath the Osnabrück region, a geological phantom slumbers:

A large mass, an anomaly in the Earth’s magnetic field – possibly a huge magma chamber that rose from the Earth’s interior at least 70 million years ago. It settled at a depth of six kilometres, but its enormous heat had an effect deep into the surrounding rock layers. Minerals and crystals were formed which are otherwise typical of the strong pressures of mountain building zones. The bituminous coal from the Piesberg and Ibbenbüren, for example, contains high amounts of carbon and few volatile components. The iron, zinc, lead and sometimes even silver ores near Hasbergen and Ibbenbüren can also be traced back to this.

Het massief van Bramsche

Een geologisch spook slaapt onder het Osnabrückse hoogland: een grote massa, een anomalie in het aardmagnetisch veld – misschien een enorme magmakamer die minstens 70 miljoen jaar geleden uit het binnenste van de aarde omhoog kwam. Hij bleef steken op een diepte van zes kilometer, maar zijn enorme hitte werkte door tot ver in de omringende rotslagen. Mineralen en kristalvormen werden gevormd, zoals dat gewoonlijk alleen gebeurt onder de sterke druk van de vorming van hoge bergen.

De steenkool van de Piesberg en Ibbenbüren bevat bijvoorbeeld veel koolstof en weinig vluchtige bestanddelen. Ook het ijzer-, zink-, lood- en zelfs zilverertsen bij Hasbergen en Ibbenbüren zijn hier ook op terug te voeren.